UPUTE ZA REGISTRACIJU I PRIJAVU U SUSTAV

Na početnoj stranici web aplikacije nalazi se forma za prijavu u sustav. Ukoliko prethodno nemate kreiran korisnički račun za korištenje aplikacije morate se registrirati kako bi kreirali vaš račun. Za registraciju morate kliknuti na „Registrirajte se“.


Nakon klika na „Registrirajte se“ otvara vam se web stranica sa formom za registraciju. Potrebno je popuniti sva polja kako bi registracija bila uspješna. Nakon popunjavanja svih polja stiska se gumb „Registriraj se“.


Nakon pritiska gumba otvara se početna stranica s porukom da se mora potvrditi e-mail adresa.


Zatim treba otići na e-mail i otvoriti poruku koja je generirana od strane sustava i u kojoj se nalazi aktivacijski link. Na sljedećoj slici je prikazana e-mail poruka u kojoj je potrebno stisnuti na gumb „Autorizacijska poveznica“.


Nakon pritiska na gump otvara se početna stranica web aplikacije s porukom da se uspješno može prijaviti u sustav kao što je vidljivo na sljedećoj slici. Unesite svoj e-mail i lozinku i stisnite na gumb "Prijava".

UPUTE ZA UPIS DJETETA